CVUM - Centrum vozidel udržitelné mobility

Cílem projektu Centra vozidel udržitelné mobility bylo vytvořit nové, moderně vybavené pracoviště, které svou činností a výsledky práce aktuálně navazuje na úspěšnost výzkumných center, jejichž činnost byla ukončena k 31. 12. 2011. Konkrétně se jedná o Výzkumné centrum Josefa Božka I a II.

Činnost výzkumného centra se zaměřuje hlavně na koncentraci prostředků a technologií, které vedou k výzkumu nových řešení a následně k optimalizaci koncepcí pístových motorů pro vozidla i energetiku. Dalším sektorem, kam v rámci činnosti výzkumného centra směřuje pozornost jsou hnací agregáty včetně elektrických a hybridních a jejich integrované řízení s ohledem na účinnost, šetrnost k životnímu prostředí, užitnou hodnotu z hlediska mobility a konečně z toho vyplývající konkurence schopnosti firem, spojených s tuzemským průmyslem.

Přímé výstupy výzkumného centra jsou již nyní použitelné v průmyslu a jejich cílem je inovace a optimalizace automobilních pohonů, které jsou založeny na spalovacích moterech či elektrických pohonech s akumulací energie. 

Konkrétní realizace navržených pohonových ústrojí pro osobní vozidla malé a nižší střední třídy umožňuje snížení dráhové spotřeby paliva o minimálně 5%.

Výzkumné programy

Elektrické pohonné agregáty s akumulací elektrické energie

Cíl výzkumu: Zhodnotit a vybrat koncepce zapojení a optimalizace distribuovaných zdrojů výkonu, tj. spalovacích motorů včetně palivových článků a akumulátorů/kondenzátorů elektrické energie včetně elektrického dělení výkonu...

Výběr koncepce a zhodnocení budoucího spalovacího motoru

Cíl výzkumu: Zhodnotit a vybrat použitelné koncepce spalování, výměny náplně válce a přeplňování budoucích motorů z hlediska alternativních paliv, ekonomiky provozu, emisí CO2 a zdraví škodlivých emisí na základě experimentů a simulací...

Výběr koncepce a zhodnocení pohonných ústrojí s akumulací energie

Cíl výzkumu: Zhodnotit a vybrat použitelné koncepce inovativních pohonových ústrojí s dělením výkonu a akumulací energie různé formy i strategii řízení akumulace. Vyvinout prostředky pro optimalizaci těchto systémů...

Využití mechatroniky a vozidlové mikroelektroniky pro budoucí vozidla

Cíl výzkumu: Zhodnotit a vybrat koncepce prediktivního a adaptivního řízení motor/pohon a pohon/vozidlo, založené na nelineárních systémech a model-based control. Vytvořit virtuální model motoru a vozidla a testovat jej technologií Hardware in the loop na experimentální řídicí jednotce a poté i na funkčním vzorku spalovacího motoru...

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign