Fakulta strojní ČVUT v Praze úspěšně ukončila realizaci projektu Snižování emisí škodlivin v dopravě

10.11.2016

Roztoky u Prahy, 4. ledna 2016 – ČVUT v Praze, Fakulta strojní úspěšně navázala na již dokončený projekt "Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility" a ukončila realizaci projektu „Snižování emisí škodlivin v dopravě“, jehož cílem bylo pořízení technologického vybavení, které umožní rozšířit dosavadní výzkumné programy Centra v souladu s vývojem VaV, techniky a legislativy v posledních letech.

Dne 31. 12.2015 byla ukončena realizace projektu „Snižování emisí škodlivin v dopravě“ (reg.č. CZ. 1.05/2.1.00/19.0408), který navazuje na již dokončený projekt "Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility"(reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0125). Jeho cílem bylo vytvořit nové, moderně vybavené pracoviště, které svou činností a výsledky naváže na úspěšná výzkumná centra - Výzkumné centrum Josefa Božka I a II. Projekt „Snižování emisí škodlivin v dopravě“ byl zaměřen na pořízení technologického vybavení, které umožní rozšířit dosavadní výzkumné programy CVUM v souladu s vývojem VaV, techniky a legislativy v posledních letech.

Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v celkové výši 24 160 000,- Kč, přičemž skutečně realizované výdaje dosáhly 24 087 489,- Kč. V období realizace projektu, které trvalo od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015, bylo pořízeno veškeré technologické vybavení a zajištěno jeho plné zprovoznění.

Projekt je zároveň výjimečný svou synergií s projektem VTP Roztoky, který byl realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Existence tohoto vědecko-technického parku umožní umístit pořízené technologie do nově vybudovaných laboratoří v dobře dostupném centru cílové oblasti.

Kontaktní osoba:             Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

                                        Bohumil.Mares@fs.cvut.cz

                                        +420 224352502

 

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign