Projekty / granty

Aktuálně největším řešeným projektem je Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka (2012 - 2017, TAO/TE).

REWARD

Konsorcium se skládá z 16 partnerů z 10 různých evropských zemí. Tento projekt získal finanční prostředky z rámcového programu Horizont 2020 Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace v rámci grantové dohody č 636380.

Cíl projektu REWARD je vyvinout vysoce účinné vznětové motory, zdokonalit zařízení pro eliminaci emisí škodlivých látek ve výfukových plynech a zdokonalit jejich monitoring a diagnostiku přímo ve vozidle tak aby s její využitím bylo možné splnit nadcházející  evropskou legislativu upravující emise škodlivin a spotřebu paliva za reálných jízdních podmínek. Zároveň REWARD přispěje ke konkurenci schopnosti evropského automobilového průmyslu zvýšením schopnosti partnerů projektu dodávat na trh velké množství vysoce kvalitních vozidel (včetně příslušenství) s atraktivním designem, jízdními vlastnostmi a nízkou spotřebu paliva.

 

IMPROVE

Vyvážená skupina 4 R&D partnerů, 4 společností a 2 malých a středních podniků. Průmysloví partneři přinášejí aplikační a odborné znalosti, a výzkumní partneři pak nové inženýrské techniky. Koordinátorem VIF (Kompetenzzentrum Das Fahrzeug virtuelle Forschungsgesellschaft mbH) je výzkumný ústav a vytváří vazbu mezi akademickými a průmyslovými partnery, zapojennými jak do výzkumných aktivit, tak i do vývoje metodiky pro průmyslové aplikace. Zeměpisná poloha partnerů tvoří síť v EU, spojující národností EU a přidružených zemí v jednom týmu technologické excelence. 
CVUM je členem multinárodního konsorcia pod vedením rakouského Virtual Vehicles, který vyvijí nové e-vozidlo na platformě Fiat Doblo pro komerční účely. Vozidlo bude operovatv rámci firemní flotily (např. pošta, rozvážka zboží apod.) v příměstských oblastech a bude zapojeno do firemní informační sítě prostředníctvím cloudu. Tým ČVUT vyvijí algoritmy pro nalezení optimálního rychlostního profilu vozidla v průběhu trasy, dnes nazývané eco-driving pomocí metod diskrétní dynamické optimalizace systémů. Výsledný rychlostní profil je nahrán do řídicí jednotky vozidla, kde je adaptován podle aktuální dopravní situace a prostřednícvtím LCD displeje překládá doporučení řidiči a ve spolupráci s ostatnimi komponentami řídíci jednotky realizuje dílčí úsporné opatření, například omezení aktuální krouticího momentu. V případě významějších odchylek je proveden přepočet profilu a kontrola dojezdu v cloudu, díky on-line zapojení vozidla do sítě. Průběžné výsledky ukazují, že v případě volného dojezdového času lze dosáhnout nezanedbatelné úspory spotřebované energie.

http://improve-fp7.eu/ 

GasOn

Vývoj pokročilých jednopalivových motorů výhradně na stlačený zemní plyn (CNG), které budou schopny plnit emise oxidu uhličitého (CO2) platné po roce 2020. Očekává se snížení emise CO2 o 20% oproti současným nejlepším vozidlům ve třídě, napříč segmenty. Vozidla budou splňovat nový schvalovací jízdní cyklus a vykazovat nízkou spotřebu paliva v reálných jízdních podmínkách.
    Projekt GasOn navazuje na výsledky projektu INGAS financovaného z podpory 7. Evropského rámcového programu (www.ingas-eu.org). Projekt GasOn je založen na 3 paralelních technologických cestách, které povedou k dokončení vývoje demonstračních motorů.    Ve všech případech je integrována technologie přímého vstřikování plynu a ostatní pokročilé technologie zahrnující variabilní ventilový rozvod, pokročilé přeplňování, variabilní kompresní poměr, spalování zředěných směsí a s tím související vylepšené systémy pro ošetření výfukových plynů. Pro ucelený výzkum všech potenciálně využitelných technologií pro motory na CNG bude vyvinut koncept zapalovací komůrky pro spalování chudých směsí v širším rozsahu a kompresním poměrem blízkých vznětovým motorům, stejně tak i snímač kvality plynu, pro určení charakteristik paliva pro optimalizaci parametrů prediktivního řízení motoru.
    Finálními výstupy projektu budou 3 demonstrační vozidla vybavené pokročilými zásobníky plynu umožňující dojezd vozu srovnatelný s konvenčními vozidly bez omezení kapacity zavazadlového prostoru vozidla pro zmírnění dopadů řídké sítě plnicích stanic.
   
    Centrum vozidel udržitelné mobility ze Strojní fakulty ČVUT v Praze se podílí na termodynamických simulacích a návrzích přeplňování a vzduchové cesty motoru Renault v rámci pracovních balíčků WP04 a WP06.

 

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign