Výběr koncepce a zhodnocení pohonných ústrojí s akumulací energie

Výzkumný program: Výběr koncepce a zhodnocení pohonných ústrojí s akumulací energie
Zahájení: 1/2011
Vedoucí výzkumného programu: Doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Cíle programu (včetně výstupů, výsledků, milníků a specifikace skupin uživatelů):
Cíl: Zhodnotit a vybrat použitelné koncepce inovativních pohonových ústrojí s dělením výkonu a akumulací energie různé formy i strategii řízení akumulace. Vyvinout prostředky pro optimalizaci těchto systémů. Vyvinout výpočetní prostředky kombinované experimentálně-simulační optimalizace mechanických převodů i hybridních přenosů výkonu-pohonu.


Výstupy:
Vt1 Soubor snímačů a jednotek sběru dat pro měření na pohonových ústrojích poskytující data pro bezprostřední vyhodnocení kalibračních parametrů vybraných simulačních programů a programy pro toto vyhodnocení - IV/2012.
Vt2 Mechanická převodovka pro testy nových koncepcí – funkční vzorek programového vybavení pro optimalizaci, návrh koncepce - IV/2012.
Vt3 Návrh mechanického převodového ústrojí pro vzorový vozidlový pohon a simulační test možnosti snížení dráhové spotřeby paliva o 5% - IV/2013.


Výsledky:
V1 Uvedení stanoviště pro zkoušky mechanických převodů do zkušebního provozu - 7/2012.
V2 Demonstrace a 3 publikace vybraných postupů s využitím simulačně-experimentálních metod - IV/2012.
V3 Softwarový prostředek pro optimalizaci mechanických převodů s děliči výkonu; 1 publikace - IV/2012.
V4 Softwarový prostředek pro vyhodnocení strategie řízení a její optimalizaci; 1 publikace - IV/2012.
V5 Softwarový prostředek pro optimalizaci systémů akumulace energie v různé formě kalibrovaný dle experimentů; 2 publikace, 1 patent nebo užitný vzor - IV/2013.


Milníky:
M1 Uvedení zařízení do zkušebního provozu - III/2012.
M2 Demonstrace a publikace (nejméně 3) vybraných optimalizačních postupů s využitím předchozích metod - IV/2012.
M3 Mechanická převodovka pro testy nových koncepcí - IV/2012.
M4 3 publikace k vyvinutému softwaru a výsledkům optimalizace - IV/2013.

 

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign