Projekt Centra vozidel udržitelné mobility

Cílem projektu Centra vozidel udržitelné mobility je vytvořit nové, moderně vybavené pracoviště, které svou činností a výsledky práce naváže na úspěšnost výzkumných center, jejichž činnost byla ukončena k 31. 12. 2011. Konkrétně se jedná o Výzkumné centrum Josefa Božka I a II.

Činnost výzkumného centra se zaměřuje na koncentraci prostředků a technologií, které vedou k výzkumu nových řešení a následně k optimalizaci koncepcí pístových motorů pro vozidla i energetiku. Dalším sektorem, kam se v rámci činnosti výzkumného centra směřuje pozornost jsou hnací agregáty včetně elektrických a hybridních a jejich integrované řízení s ohledem na účinnost, šetrnost k životnímu prostředí, užitnou hodnotu z hlediska mobility a konečně z toho vyplývající konkurence schopnosti firem, spojených s tuzemským průmyslem.

Přímé výstupy výzkumného centra jsou použitelné v průmyslu a jejich cílem je inovace a optimalizace automobilních pohonů, které jsou založeny na spalovacích moterech či elektrických pohonech s akumulací energie. Zároveň jsou výstupy vyhodnoceny na základě virtuální reality a experimentů a to s ohledem na šetrnost k životního prostředí, bezpečnost, dynamiku a pohodlí vozidel.  

Konkrétní realizace navržených pohonových ústrojí pro osobní vozidla malé a nižší střední třídy umožňují snížení dráhové spotřeby paliva o minimálně 5%. 

 

 

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign