Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze

Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoje intresektorální mobility na ČVUT v Praze

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034

Cíl projektu: Projekt je synergický s existujícími schválenými a probíhajícími projekty ČVUT v operačním programu pro vědu, výzkum a inovace a integruje aktivity několika fakult. Přispívá k vytvoření a zkvalitnění výzkumných týmů v rámci ČVUT prostřednictvím zapojení absolventů doktorského studia do výzkumných týmů. Podporuje intersektorální mobilitu, na ČVUT jsou takto zaměstnáni vysoce kvalitní pracovníci, přicházející z jiných výzkumných institucí, univerzit nebo průmyslových podniků z České republiky i ze zahraničí. Tito pracovníci jsou vybráni na základě mezinárodních výběrových řízení. Vybraní pracovníci jsou zapojeni do mezinárodních výzkumných sítí a mezinárodních projektů spolupráce. Projekt je zaměřen na rozšíření výzkumného potenciálu ČVUT v mimopražských regionech (Sřední Čechy a Severní Čechy) a na jeho integraci do existujících a nově vznikajících výkonných výzkumných a vývojových týmů. Postdoktorandi zaměstnaní v rámci projektu pomohou zlepšit výzkumné podmínky pro stávající akademické a výzkumné pracovníky, zároveň se však podílejí na výchově studentů v mimopražských regionech. Kromě hlavních výzkumných cílů míří projekt na zvýšení počtu vědeckých pracovníků oboru, na větší zapojení jimi vedených magisterských studentů zainteresovaných fakult ČVUT i dalších technických škol do výzkumné činnosti CVUM a získání jejich zájmu o následné pokračování formou doktorského studia, které přinese především omlazení týmu a nový přístup k řešení problémů. V rámci doktorského studia jsou studenti směrováni k možnosti zůstat na poli výzkumném právě v Centru vozidel udržitelné mobility. K cílům proto patří zajištění kvantitativního i kvalitativního rozvoje lidských zdrojů CVUM v souladu s udržitelností i indikátory projektu spolu se zvyšováním účinnosti kariérního řádu pro rozvoj CVUM i jednotlivých pracovníků a zajištění mobility pracovníků CVUM do průmyslu a do zahraničí.

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign