Výsledky práce - Publikace

http://fs12120.fsid.cvut.cz/softlib/

http://www.vvvs.cvut.cz/publ/index.php

 

Od letoška se podstatně mění financování a tedy i poděkování do publikací. Pozor – bez poděkování není publikace přijata do seznamu výstupů!

Nezapomeňte, prosím, předložit publikace ke schválení radám projektů, zejména Řídícímu výboru u CK APJB – jde o souhlas průmyslových partnerů projektu.

Roztoky – OP VaVpI CVUM

Acknowledgement

This research has been realized using the support of EU Regional Development Fund in OP R&D for Innovations (OP VaVpI) and The Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic, project # CZ.1.05/2.1.00/03.0125  Acquisition of Technology for Vehicle Center of Sustainable Mobility. This support is gratefully acknowledged.

 

Roztoky – NPU CVUM – do všech relevantních publikací (do českých česky).

Acknowledgement

This research has been realized using the support of The Ministry of Education, Youth and Sports program NPU I (LO), project # LO1311 Development of Vehicle Centre of Sustainable Mobility. This support is gratefully acknowledged.

(Česky: Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility)

 

TA ČR – CK APJB

This research has been realized using the support of Technological Agency, Czech Republic, programme Centres of Competence, project # TE01020020 Josef Božek Competence Centre for Automotive Industry. This support is gratefully acknowledged.

 

Poděkování mohou být bez problémů sloučena, protože výzkumné programy CVUM předpokládají velikou spoluúčast z dalších projektů.

 

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign