Výzkumné programy

Výzkumné programy jsou jednoznačně svázány s organizačními jednotkami Centra (laboratořemi) a budoucími výzkumnými projekty. Vedoucími programů jsou vedoucí jednotlivých laboratoří.
Výzkumné programy navazující na budoucí projekty vytvářejí tedy organizační strukturu pro budoucnost. Proto jsou ve výzkumném programu odděleny i menší výzkumné programy (budoucí laboratoře) a odpovídající skupiny pracovníků, kteří vytvářejí prvky strukturalizace výzkumného centra. Na ně se v budoucnosti budou vázat rozšířené výzkumné aktivity. Podle dále uvedeného seznamu. Proto budou tyto skupiny po roce 2015 nadále rozšířeny, jak plyne z tabulek personálního vývoje:
Od r. 2012 bude pravděpodobně probíhat v CVUM projekt EMOPT na řízení emisních systémů velkých spalovacích motorů (TA ČR ALFA, 2 pracovníci, podána přihláška).Projekt MIKROKOGEN na optimalizaci spalování alternativních paliv v mikrokogeneračních jednotkách vyrábějících elektrickou energii a teplo, založených na dvouválcovém motoru (TA ČR ALFA, 4 pracovníci, od 2012, podána přihláška).
Projekt RGZ II na optimalizaci nekonvenčního motoru s vnějším přívodem tepla RGZ Jihostroj (FR TI2-292, 1,5 pracovníka, smlouva podepsána, od 2012).
Projekt KHG na vysokotlaký konchoidní hydrogenerátor Jihostroj (TIP3 MPO, 1 pracovník, od 2012, podána přihláška).
Kogenerační plynový motor pro spalování termolýzního plynu z odpadu (TIP3 MPO, 2 pracovníci, od 2012, podána přihláška).
Malé zařízení pro low-upgrade bioplynu s využitím pro zemědělskou a lesnickou techniku (TIP3 MPO, 2 pracovníci, od 2012, podána přihláška).
Každoročně bude řešen nejméně jeden projekt studentské grantové soutěže se zaměřením na účinnost pohonového řetězce a emise CO2.
Současně budou řešeny projekty 7. RP:
InGAS (do r. 2012, 3 pracovníci),
POWERFUL (do r. 2013, 2 pracovníci),
LESSCCV (do r. 2013, 1 pracovník),
VECOM (do r. 2012, 1 pracovník).
Od r. 2012 se počítá s jedním rozsáhlým dlouhodobým projektem v trvání 5 – 7 let, zaměřeným na zvyšování komplexní užitné hodnoty silničních vozidel a jejich agregátů.
Od r. 2014 se počítá s nejméně jedním integrovaným projektem 8. RP pro pohonová ústrojí budoucích vozidel.
Od r. 2016 s dalšími dvěma projekty tohoto typu, zaměřenými na alternativní paliva a systémy akumulace energie.
Další projekty budou vycházet ze strategické výzkumné agendy, kterou tč. zpracovávají TP, jako Česká technologická platforma, Česká vodíková platforma, TP Vozidla pro udržitelnou mobilitu, jejichž členy jsou pracovníci budoucího CVUM.

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign