Mezinárodní spolupráce

Aktivně spolupracujeme s nizozemskou partnerskou školou HAN v Amhenu. Díky spolupráci mohou studenti ČVUT Fakulta strojní pokračovat v navazujícím magisterském studium také na této univerzitě.

Aktuálně je podepsána dlouhodobá smlouva o spolupráci na rakouském projektu COMET K2 – Mobility SVT – Programs: Kompetenzzentrum Das virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft mbH (VIF) 2013-2017 při TU Graz.

Podstatnou součástí mezinárodních aktivit Centra je účast na evropských přípravných pracích pro Horizon 2020, a to v rámci sdružení European Automotive Research Partnership Association EARPA, technologické platformy European Road Transport Advisory Committee ERTRAC (WG Powertrains and Fuels) a nejnověji přijetí ČVUT do sdružení European Green Vehicles Initiative Association EGVIA, které spolupracuje na přípravě výzev pro H2020.

 

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign