O projektu

Dne 1. 12. 2010 byla po roce od podání projektové žádosti s názvem "Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility" zahájena vlastní realizace projektu CVUM.

Cílem projektu bylo vytvořit nové, moderně vybavené pracoviště, které svou činností a výsledky v současnosti již navazuje na úspěšná výzkumná centra - Výzkumné centrum Josefa Božka I a II. Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je dále zvýšit úroveň aplikované výzkumné činnosti pro automobilový průmysl prostřednictvím nově vybudovaného výzkumného centra na evropskou špičku pomocí koncentrace mozků i špičkového vybavení. Činnost se koncentruje na prostředky a technologie výzkumu nových řešení a optimalizací koncepcí jednak pístových motorů pro vozidla i energetiku, jednak hnacích agregátů automobilů včetně elektrických a hybridních a jejich integrované řízení s ohledem na účinnost (posouzení možnosti snížení dráhové spotřeby paliva o 15%), šetrnost k životnímu prostředí (emise dle EURO 6), užitnou hodnotu z hlediska mobility a konečně z toho vyplývající konkurence schopnosti firem, spojených s tuzemským průmyslem. V této oblasti vznikají již konkrétní výsledky především v oblasti koncepčních řešení spalovacích motorů (zmenšování motorů optimalizovaným přeplňováním, spalovací systémy pro využití klasických i alternativních paliv jako nízkoteplotní spalování PCCI, nové systémy přeplňování, optimalizace motorů o malém počtu válců), mechanických převodů s děliči výkonu, elektrických přenosů s dělbou výkonu a hybridizací a konečně prediktivních a adaptivních systémů řízení pohonových agregátů. Dalším cílem je rozšířit spolupráci a rozšířit již existující silné vazby s partnery z aplikační sféry (podniky a jiné relevantní subjekty i uživatelé výsledků), stejně jako rozšířit spektrum aktivit pro zapojení do nejrůznějších typů mezinárodních vědeckých projektů. Aplikačním firmám jsou a budou po dobu projektu dodávány výpočetní prostředky pro simulace, jejich kalibraci a vyhodnocení experimentů.

Řešitel: Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420603507194; vedidk: 9003150)

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign