Pro dlouhodobou udržitelnost Centra přispívá i aktivní účast pozorovatele v odborném vedení Technologické platformy Vozidla pro udržitelnou mobilitu Sdružení automobilového průmyslu SAP (projekt OPPI Spolupráce), který byl úspěšně ukončen v květnu 2014 zpracováním a presentací Implementačního akčního plánu, navazujícím na Strategickou výzkumnou agendu 2011.

Sdružení automobilového průmyslu trvale rozvíjí automobilový průmysl jako specifické výrobí odvětví, udržuje trvalou konkurenční schopnost českých výrobců, prezentuje automobilový průmysl jako technicky, výrobně, obchodně a ekonomicky provázaný celek.

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign