Pro činnost Centra vozidel udržitelné mobility je významná spolupráce se společností TÜV Süd CZ s.r.o.., která je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

V České republice je TÜV SÜD zastoupena od roku 1995, prostřednictvím společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o..

Společnost TÜV SÜD koordinuje svou činnost se státními úřady i jinými subjekty. Na základě této spolupráce získala řadu oprávnění, akreditací a autorizací k provádění své činnosti v širokém spektru odvětví. Tato pověření mají působnost nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie a celosvětově. Můžeme tak zaručit plnou podporu našim klientům na domácích i zahraničních trzích.

tvorba internetových stránek, grafické práce - LUDdesign